CONTACT

aDRESA:

Justizvollzugsanstalt Essen

c/o Notați numele deținutului

Krawehlstraße 59

45130 Essen

Telefon: 0201 7246-0

Fax: 0201 7246-415

E-Mail: Contact prin e-mail 

Corespondență (deținuți)

Corespondența pentru deținuți este reglementată în art. 21 – 23, art. 25, 26 Legea Executări Penale a Landului Nordrhein-Westfalen (StVollzG NRW). Prin urmare, deținutul are, în principiu, dreptul de a trimite și de a primi fără restricții scrisori. Administrația penitenciarului poate interzice corespondența cu anumite persoane, în cazul:

  • în care ar fi periclitată siguranța și ordinea penitenciarului,
  • în care există temeri ca un contact cu persoane care nu sunt aparținători ai deținuților potrivit art. 11 alin. 1 nr. 1 Cod Penal, ar putea avea o influență negativă asupra deținuților sau ar împiedica integrarea lor,
  • când deținuții vor să ia legătură cu victime ale infracțiunilor, iar în urma acestor contacte victimele sau terțe persoane expuse pericolului ar avea de suferit, ori dacă acestea s-au opus unei contactări.

Fiecare corespondență primită sau care urmează a fi expediată este suspusă potrivit art. 22 alin. 1 StVollzG NRW unei examinări vizuale pentru a detecta conținutul interzis al unor obiecte precum bani, cartele SIM sau droguri. În conformitate cu art. 22 alin. 2 StVollzG NRW, pe de altă parte corespondența poate fi supravegheată din motive ale procesării, securității sau ordinii. Expcepție ale acestei practici, conform art. 26 StVollzG NRW sunt unii destinatari, respectiv expeditori – precum apărătoarele sau apărătorii deținuților, reprezentanți publici, servicii pentru petiții, coordonatorul pentru protecția datelor, delegatul penitenciarului. Astfel, confidențialitatea corespondenței este garantată – chiar și restricționat – și pentru deținuți.

Costurile pentru expediere sunt suportate de către deținut.

 

Corespondența (deținuți în arest preventiv)

Reglementarea pentru corespondența deținuților în arest preventiv se găsește în art. 20 al Legii Executări Penale pentru deținuți în arest preventiv Nordrhein-Westfalen (UVollzG NRW). Prin urmare, deținutul în arest preventiv are în principiu dreptul la primirea și expedierea corespondenței fără restricții.

Un  control al corespondenței are loc doar în cazul când este dispus explicit de către un judecător pentru a preveni un pericol de evadare, de tăinuire sau recidivă.

Cheltuielile pentru expediere sunt suportate de către deținutul în arest preventiv.

 

ORAR VIZITE

Pentru persoane private:

Ziua:

Ora:

Tipul vizitei:

Luni

Ora 13:00 – 15:00

Vizita unei singure persoane (supraveghere vizuală și acustică)

Marți

Ora 08:40 – 15:10

Vizita unei singure persoane (supraveghere vizuală și acustică)

Joi

Ora 08:00 – 15:10

Vizita unei singure persoane (supraveghere vizuală și acustică)

Luni

Ora 08:30 - 14:30

*

Vizita mai multor persoane (supraveghere vizuală)

Miercuri

Ora 11:15 – 20:30

*

Vizita mai multor persoane (supraveghere vizuală)

Sâmbătă (doar o sâmbătă pe lună)

Ora 08:00 – 14:00

Vizita mai multor persoane (supraveghere vizuală)

Vineri, duminică, cât și zile de sărbătoare din timpul săptămânii

 

închis

închis

*Ultimele vizite încep luni la ora 14:30 și miercuri ora 17:15 !

Timpul alocat vizitei este de două ore pe lună, care se împarte în două vizite a câte 60 de minute. Pentru vizite la deținuți în arest preventiv este necesar, în plus, un permis de vizită corespunzător emis de judecătoria competentă.

Deținuții condamnați pot avea, de la caz la caz, vizite cu o durată mai mare. Nu este necesar un mandat al autorității judiciare.

Vizitele efectuate de o singură persoană sau mai multe persoane se vor programa la registratura pentru vizite. Aceasta poate fi contactată în zilele de luni între orele 10:30 și 18:30. Marți și joi între orele 09:00 și 15:00 (pauza de masă: ora 12:00 – 13:00) și miercuri între 12:00 - 19:00 la numărul de telefon 0201 7246-156. Programări pentru vizite se pot face și pe adresa de e-mail (besuch@jva-essen.nrw.de).

Fiecare vizitator va avea asupra sa o carte de identitate sau pașaport valabil, iar în cazul deținuților în arest preventiv, permisul de vizită al autorității judiciare competente. Așa numitele permise de ședere pot fi acceptate doar în cazul în care au fost emise în baza unei cărți de identitate valabile ale unui stat terț. Dacă permisul de ședere a fost emis exclusiv pe baza informațiilor proprietarului care îl deține, vizita nu este permisă. Acest fapt este valabil și pentru cărțile de identitate și pașapoartele expirate.

Aprobările, cum ar fi eliberarea sau predarea de obiecte din proprietate, emiterea unei împuterniciri etc, pentru deținuți în arest preventiv, trebuie confirmate de către judecător pe permisul de vizită iar pentru deținuții condamnați, de către penitenciar. Obiectele destinate deținuților vor fi aprobate înainte de introducerea lor în incintă. Predarea unor obiecte neautorizate sau interzise constituie contravenție și se sancționează cu interzicerea vizitei și amendă.

Neafectate de această măsură sunt pachețelele preambalate care se pot achiziționa de la funcționarul responsabil cu vizita și pot fi înmânate deținutului. Pachețelele se găsesc la prețul de 10,00 euro și 20,00 de euro, iar 20,00 de euro reprezintă suma maximă pentru achiziție. Vă rugăm să pregătiți banii potriviți și pe cât posibil în bancnote.

În încăperile destinate vizitelor din incinta penitenciarului, fumatul este interzis.

Important: Vizita în ziua de sâmbătă are loc doar în prima sâmbătă a lunii.  De asemenea, o prelungire a orei de vizită de 60 de minute sâmbăta, nu este permisă din motive organizatorice.

Important: Purtătorii de stimulatoare cardiace vor anunța acest fapt înaintea controlului.

 

VIZITA CU COPII

Pentru copiii minori încarcerarea unui părinte constituie o povară enormă. Chiar și părinții încarcerați sunt puși la grea încercare, în sensul că trebuie să mențină respectiv să construiască o relație bazată pe încredere cu copilul. Din acest motiv, în Landul Nordrhein-Westfalen, se acordă o atenție deosebită relațiilor familiale – mai cu seamă în ce privește copiii minori. Astfel copiii minori beneficiază de un contingent suplimentar de vizite conform legii. În plus, Nordrhein-Westfalen depune eforturi pentru a veni în sprijinul necesităților specifice ale copiiilor minori în timpul vizitei.

Document informativ

INSTRUCȚIUNI DE ACCESARE A ADRESEI:

Cu mijloace ale transportului în comun:

  • Dacă vă deplasați cu trenul, luați de la Essen Hbf (gara) metroul U17 până la stația Gemarkenplatz. În continuare drum de mers (ca 5 min.): străbătând Brunostrasse (se trece pe stânga pe lângă filiala Deutsche Bank), apoi a doua stradă la dreapta, Krawehlstrasse.
  • Sau prin oraș cu tramvaiul (linia 106) până la stația Landgericht. În continuare drum de mers (ca 3 min.): străbătând strada Virchow (în stânga pe lângă Landgericht (Tribunalul Regional) și noua Staatsanwaltschaft (Procuratura), apoi prima stradă la dreapta în Krawehlstrasse.

Deplasarea cu autoturismul:

  • Pe autostrada A52, de ex. din direcția Düsseldorf până la ieșirea Essen-Rüttenscheid, apoi pe drumul național B224 direcția Centru. După cca. 1900 metri la stânga pe Krawehlstrasse.
  • Pe autostrada A40, din direcția Bochum, până la ieșirea Stadtmitte (centru), direcția Holsterhausen, cca. 1600 metri, la stânga în Virchowstrasse, cca. 200 metri stânga în Krawehlstrasse.
  • Pe autostrada A40 din direcția Duisburg până la ieșirea Holsterhausen/Altendorf, apoi dreapta și la al 3-lea semafor stânga în Holsterhauser Strasse, după cca. 500 metri dreapta în Virchowstrasse și după alți 200 metri stânga în Krawehlstrasse.

 

CONT BANCAR

Sume de bani pot fi virate exclusiv în contul JVA (penitenciarului):

            Destinatar: JVA Essen

            Banca:       Postbank Essen

            BIC:           PBNKDEFF

            IBAN:        DE83 3601 0043 0003 1094 32

            Informații de referință: Numele, prenumele, data nașterii deținutului

Indicație importantă:

Pe toate ordinele de plată pentru deținuți se va trece în rubrica informații de referință întotdeauna numele complet și data nașterii. Dacă vă este cunoscut, puteți trece ca informație suplimentară și numărul de înregistrare al deținutului. Sume de bani în numerar pot fi depuse înaintea fiecărei vizite doar direct la ghișeul de plăți. Trimiterea de bani în numerar în scrisori sau înmânarea directă deținutului nu este permisă.

 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Document informativ